МРТ серця

Серцево-судинні зазворювання основний чинник смертності та захворюванності в сучасному світі.Серцево-судинні зазворювання основний чинник смертності та захворюванності в сучасному світі. Захворювання серця можуть становити серйозну загрозу життю людини, особливо якщо виявляються на пізніх стадіях розвитку. Інфаркт міокарда, гостра та хронічна серцева недостатність можуть стати фатальними ускладненнями. Проте сучасна медицина здатна запобігти розвитку цих грізних патологій.

Важливо своєчасно діагностувати початкові ознаки патологічного фонового процесу. Одним із високо інформативних та безпечних методів у діагностичній кардіології є МРТ серця.

Магнітно-резонансна томографія серця – метод діагностики, заснований на використанні однорідного магнітного поля. Метод безпечний, оскільки відсутнє променеве навантаження, що дозволяє проводити діагностичні дослідження багаторазово, у тому числі у дітей будь-якого віку та вагітних жінок.МРТ серця проводиться з безперервним контролем серцевого ритму за допомогою ЕКГ.

Функціонально-морфологічний аналіз серця за допомогою МРТ суттєво перевершує дані ехокардіографії та однофотонної емісійної комп’ютерної томографії ОФЕКТ (SPECT).

Кіно-режим без введення контрасту відображає серце, що рухається в будь-якій площині з візуалізацією як структурних особливостей шлуночків, передсердь, клапанів, так і фізіологічних і патологічних потоків крові.

Сучасне МРТ обладнання ЛДЦ «МедІнвест» дозволяє проводити високоінформативні МРТ-дослідження на високому діагностичному рівні, в тому числі кардіологічні МРТ-обстеження, включаючи дослідження з контрастуванням:

 • для оцінки життєздатності міокарда та постінфарктних змін у кардіологічних хворих,таким чином допомагає визначити доцільність проведення оперативних втручань;
 • запальних зміни міокарда (діагностика гострого, підгострого, хронічного міокардиту;
 • кардіоміопатій (гіпертрофічної, дилятаційної, ішемічної та рестрективної КМП, аритмогенної дисплазії правого шлуночка);
 • доброякісні та злоякісні новоутворення порожнин серця, рідкісні хвороби серця та інші коронарогенні та некоронарогенні захворювання міокарда, перикарда та клапанів серця;
 • діагностика вроджених вад серця.

МРТ це найточніший  метод неінвазивної діагностики стану міокарду! 

Визначення показань до призначення магнітно- резонансної томографії є складним завданням, оскільки область застосування МРТ обширна, можливості її великі, але, як і будь-який діагностичний метод, вона має свої обмеження.

Показання до дослідження, обґрунтованість його призначення, обговорюються в кожному конкретному випадку з лікарем-рентгенологом.

Основним завданням МРТ є виявлення патологічних утворень практично у всіх анатомічних структурах, проведення диференціальної діагностики, а також визначення поширеності процесу.

Важливо: після перенесеної ковідної інфекції найчастішим ускладненням є міокардит. Особливостями міокардиту при COVID-19 є наявність коронаріїту та можливість поєднання міокардиту з лімфоцитарним ендо- та перикардитом. Своєчасна діагностика призводить до правильного та повноцінного призначення лікування. Несвоєчасна діагностика міокардиту , а от же і відсутність  лікування може призвести до виникнення запальної кардіоміопатії.

МРТ серця допомагає з’ясувати причину виникнення серцевих аритмій, а отже і обрати оптимальний спосіб лікування.

Як проводиться МРТ?

Пацієнт знаходиться у горизонтальному положенні, на спині з навушниками на голові протягом 40-60 хвилин. Для отримання якісних зображень серця необхідно періодично (за командою оператора) затримувати дихання на 10-20 секунд. Для виявлення порушення кровообігу (ішемія), запалення та рубців у міокарді проводиться внутрішньовенне введення контрастної речовини (ще +20 хв).

Результати дослідження надаються в роздрукованому вигляді та CD диску, на якому відображені серце в русі та статичні зображення в різних площинах.

Протипоказання

Незважаючи на нешкідливість МРТ, існує й ряд протипоказань до дослідження. Абсолютні, не відрізняються від простого обстеження МРТ:

 • феромагнітні (не титанові) кліпси в головному та спинному мозку;
 • металеві сторонні тіла в орбіті;
 • вживлені автоматичні дозатори ліків та інш.
 • штучний водій ритму (електрокардіостимулятор)! але якщо імплантований МРТ-сумісний ЕКС, то це не є протипоказом!

Відносні протипоказання до МРТ (дослідження можливе лише після консультації з лікарем та надання пацієнтом додаткової інформації):

 • великі протези суглобів;
 • перший триместр вагітності;
 • клаустрофобія (страх замкнутого простору);
 • та особливий момент це виражена аритмія.

Як готуватися до МРТ

Обстеження МРТ серця та коронарних судин не потребує будь-якої спеціальної підготовки. Жінкам варто переконатися у відсутності вагітності, а особам із захворюваннями нирок – у відсутності ниркової недостатності. Безпосередньо перед початком процедури необхідно позбавитися металевих предметів, прикрас, зайвого одягу, знімних протезів. Одяг повинен бути зручним і вільним.

Якщо роблять МРТ серця з контрастом, то не можна пити та їсти за 2 годин на початок обстеження.

Особливої уваги треба приділити частоті серцевих скорочень. Як що вона вище зо 80 ударів за хвилину, це може вплинути на якість зображень , а отже і на інофрмативність обстеження (прискорене биття серця створює додаткові рухи грудної клітки та зайві шуми на зображенні.). Тому, якщо ЧСС вища за 80 уд.хвилину, треба звернутись до кардіолога/лікуючого лікаря та за добу до обстеження прийняти ліки які уповільнюють серцевий ритм. 

Під час обстеження проводиться постійний моніторинг дихання та ЕКГ, тому пацієнт знаходиться під пильним контролем медичних працівників.

З турботою про Вас і Ваше здоров’я, ЛДЦ “МедІнвест”.

Ціни на МРТ